Visitor Analytics
Skip to main content

แท็ก Nosnippet

TL;DR

แท็ก Nosnippetป้องกันไม่ให้เครื่องมือค้นหาแสดง ข้อความ รูปภาพ หรือตัวอย่างวิดีโอ(คำอธิบายเมตา) ของหน้าใน ผลการค้นหาและป้องกันไม่ให้แสดงสำเนาแคชของหน้านี้ในรายการผลการค้นหา

เกี่ยวกับแท็ก Nosnippet

Nosnippetเป็น โปรโตคอลการยกเว้นบอทที่บอกให้เครื่องมือค้นหาไม่แสดงตัวอย่างข้อมูล (คำอธิบาย) ภายใต้รายการ SERPนอกจากนี้ จะไม่แสดง ลิงก์ที่แคชไว้ในผลการค้นหา ดังนั้น Nosnippet Tag จึงรวม Noarchive Tagแต่ Noarchive Tagไม่รวม Nosnippet Tag กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากเว็บไซต์ใช้ Noarchive Tag สำเนาของหน้าหรือเว็บไซต์จะไม่ถูกแคชในที่เก็บข้อมูลของเครื่องมือค้นหา แต่ถ้าเว็บไซต์มีแท็ก Nosnippet เขียนอยู่ในโค้ดของหน้า ข้อมูลโค้ดของหน้านั้นจะไม่สามารถใช้ได้ใน SERPและหน้านั้นจะไม่ถูกแคชโดยบอทของเครื่องมือค้นหา

จะใช้งานแท็ก Nosnippet ได้อย่างไร

การใช้Nosnippet Tag เป็นงานที่ง่ายสำหรับผู้ดูแลเว็บ สามารถทำได้โดยการเพิ่มแท็ก "nosnippet" ลงในหน้าเว็บ เมตาแท็กนี้ควรมีลักษณะดังนี้:

<meta name="robots" content="nosnippet">

ด้วยวิธีนี้ เครื่องมือค้นหาจะไม่แสดงข้อมูลโค้ดใดๆ ในผลการค้นหา

เมตาแท็กประเภทใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแท็ก Nosnippet

Google ประกาศในเดือนกันยายน 2019 ว่าพวกเขาได้เปิดตัว เมตาแท็กใหม่ที่เว็บมาสเตอร์สามารถนำไปใช้ ทำให้พวกเขาควบคุมวิธีที่ข้อมูลโค้ดจะปรากฏใน SERPได้มากขึ้น พวกเขาสามารถควบคุมได้ว่าตัวอย่างข้อมูลจะแสดงใน SERPหรือไม่ แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงใหม่ พวกเขาสามารถทำได้มากกว่านั้น

พวกเขาสามารถควบคุมความยาวของตัวอย่าง พวกเขาสามารถระบุขนาดของภาพที่จะปรากฏใน SERPและยังสามารถตัดสินใจได้ว่าจะแสดงตัวอย่างวิดีโอมากน้อยเพียงใด