Skip to main content

ค้นหา Analytics

TL;DR

การวิเคราะห์การค้นหาเป็นเครื่องมือที่ให้ภาพรวมของประสิทธิภาพของเว็บไซต์ในผลการค้นหา กล่าวคือจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนเข้าถึงเว็บไซต์และคำค้นหาที่ผู้คนใช้ในการคลิกผ่านเว็บไซต์ สถิติที่ส่งผลให้การใช้การวิเคราะห์การค้นหาสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้

เกี่ยวกับการวิเคราะห์การค้นหา

การวิเคราะห์การค้นหาแสดงถึงการใช้หลักฐานการค้นหาเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ค้นหาออนไลน์ เครื่องมือค้นหา หรือเนื้อหาระหว่างบทการค้นหา ด้วยวิธีนี้ ผู้ดูแลเว็บสามารถดูประสิทธิภาพของเว็บไซต์ วิเคราะห์แผนภูมิและกราฟโดยละเอียด ผลลัพธ์และข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการวิเคราะห์การค้นหาสามารถใช้ในการปรับปรุงการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (SEM) และการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (SEO)

ข้อดีของการวิเคราะห์การค้นหา

หากใช้อย่างดี การวิเคราะห์การค้นหาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเว็บไซต์ได้

ประการแรก มันตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการค้นหาและการกระทำของผู้ใช้บนเว็บไซต์ เสนอความเป็นไปได้ในการค้นหาคำหลักที่ดึงดูดปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ และเพื่อระบุคำหลักและแนวคิดเนื้อหาใหม่สำหรับหน้าเว็บ นอกจากนี้ยังช่วยในการกำหนดว่าหน้าเว็บได้รับการปรับให้เหมาะสมดีเพียงใด และในการค้นหาความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพของเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่

ในทางกลับกัน การใช้การวิเคราะห์การค้นหาสำหรับเว็บไซต์จะให้แนวโน้มปริมาณการค้นหาและแผนภูมิ ด้วยเหตุนี้ จึงมีประโยชน์มากเมื่อต้องการสร้างโฆษณา เนื่องจากมีประวัติการโฆษณา การทดสอบโฆษณาหลายตัวแปร และสถิติการใช้จ่ายโฆษณา

ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมอย่างไร?

มีหลายวิธีในการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การค้นหา เว็บไซต์วิเคราะห์การค้นหารวบรวมข้อมูลจากการขูดเครื่องมือค้นหา จาก ISP หรือจากซอฟต์แวร์โทรศัพท์บ้าน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือค้นหาที่ให้การเข้าถึงข้อมูลด้วยบริการต่างๆ (เช่น Google)

โฆษณาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ผู้ใช้ค้นหา ดังนั้นวิธีการรวบรวมข้อมูลจึงใช้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เมื่อพวกเขาต้องการกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้คน