ย่อลิงค์

เครื่องมือที่ง่าย มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการเปลี่ยนลิงก์ยาวเป็นลิงก์สั้น

วางลิงก์ที่คุณต้องการย่อลงในช่องด้านบน

เว้นว่างไว้เพื่อสร้างส่วนต่อท้ายลิงก์โดยอัตโนมัติ

การคลิก Shorten Link แสดงว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว.