Yeni Etkinlik Etiketi Oluştur

Etiketi oluşturduğunuz olayı takip edebilmek için olay etiketinin daha sonra kaynak kodunuza entegre edilmesi gerekir.

  Tipik olarak etkileşime giren nesne.

   Olayın hangi eylemde tetikleneceğini tanımlayın.

    Bir etiket, benzer olayları kolayca ayırt etmek için belirli bir olayın özelliklerini veya niteliklerini tanımlamak için kullanılan bir isim veya kelime de olabilir.

     Olayla ilişkili sayısal bir değer.

      Ek parametreler için isteğe bağlı alan.

       Olayın hangi eylemde tetikleneceğini tanımlayın.

       Event Tag Created

       The event tag needs to be integrated within your source code afterwards in order to track the event you created the tag for.

       kopyalandı! Özel etkinlik etiketiniz panonuza başarıyla kopyalandı

       Kopyalamak mümkün değil! veya desteklenmeyen tarayıcı!

       Add the created event tag within your source code manually to the element you would like to track. If you’re having troubling adding the snippet, please check our instructions below on how to add it.