Visitor Analytics
Skip to main content

Mil Başına Maliyet (BGBM)

TL; DR

Binbaşı maliyet (CPT) olarak da adlandırılan Maliyet Başına Maliyet fiyatlandırma modeli, reklamın tıklanıp tıklanmadığına bakılmaksızın, reklamverenlere her 1000 görüntüleme/gösterim için sabit bir fiyat uygular. Özellikle kampanyanın amacı farkındalık yaratmak olduğunda ve tıklama oranı (TO) alakalı olmadığında çok yaygın olarak kullanılan bir reklam yöntemidir.

BGBM hakkında

Mille Başına Maliyet veya bin reklam gösterimi başına maliyet, ana reklam fiyatlandırma modellerinden biridir. Çok sık kullanılmasına rağmen, CPM mutlaka bir reklamın/kampanyanın etkinliğini göstermez. Bu nedenle, reklamverenler satış veya kayıt gibi dönüşümleri artırmayı amaçladıklarında, genellikle bütçelerini planlamak için tıklama başına maliyet (TBM) veya işlem başına maliyet (EBM) gibi diğer fiyatlandırma modellerini seçmeyi tercih ederler.

Mille Başına Maliyet ne zaman kullanılır?

Reklamın amacı marka bilinirliği oluşturmak olduğunda ve genel olarak tıklamalardan ziyade gösterimlerin daha değerli olduğu reklamlar için (ör. politik kampanyalar) BGBM kullanılması önerilir.

Ancak bu, video reklamcılığı için en popüler fiyatlandırma modelidir. Youtube, bu tür bir reklam modelini kullanmakla bilinir ve fiyatı, reklamın kullanıcıların ekranında yerleştirildiği konuma bağlı olarak, 1000 video görüntüleme başına sabit bir ücret alır. Medya ağlarında da (TV, radyo, gazete, dergi vb.) çok yaygındır.

Mil Başına Maliyet nasıl hesaplanır?

BGBM formülü aşağıdaki gibidir:

Mille Başına Maliyet = Reklamın Maliyeti ($) /Oluşturulan Gösterim Sayısı x 1.000

Örneğin, bir reklama 1200$ yatırırsanız ve toplam tahmini hedef kitle 150.000 kişiyse, mil başına maliyetiniz 1.200$/200.000x1.000 = 0.006$x1.000=6$ olacaktır. Bu, 1.000 gösterim için 6 ABD doları ödeyeceğiniz anlamına gelir.