Visitor Analytics
Skip to main content

Tıklama Oranı (TO)

TL; DR

Tıklama Oranı, web analitiği ve dijital pazarlamada kullanılan ve belirli bir öğeyi, sayfayı veya arama sonucunu tıklayan kullanıcıların oranını, o öğeyi görüntüleyen toplam kullanıcı sayısından hesaplayan bir ölçümdür. Arama motorları, TO'yu önemli bir alaka düzeyi göstergesi olarak kullanır. Bir organik arama sonucundaki yüksek TO, kullanıcıların snippet'teki başlığı ve açıklamayı sorgularıyla alakalı bulduklarını gösterir.

Tıklama Oranı Hakkında

Tıklama Oranı, web analitiği ve dijital pazarlamadaki en önemli metriklerden biridir veo öğeyi görüntüleyen toplam kullanıcı sayısından belirli bir öğeyi, sayfayı veya arama sonucunu tıklayan kullanıcıların oranını hesaplar. Google ve diğer arama motorları, tıklama, kullanıcının ilgisinin bir işareti olarak yorumlandığından, TO'yu alaka düzeyinin önemli bir göstergesi olarak kullanır. Bir organik arama sonucundaki yüksek TO, kullanıcıların snippet'teki başlığı ve açıklamayı sorgularıyla alakalı bulduklarını gösterir.

Terim, aşağıdakiler gibi çeşitli alt alanlarda kullanılır:

  • Tıklama Başına Ödeme Reklamcılığı

  • Arama Motoru Pazarlaması

  • Eposta pazarlama

  • Bir web sayfasında A/B Testi

Tıklama Başına Ödeme Reklamcılığında, bir kampanyanın etkinliğinin ve bir reklamın çekiciliğinin en temel değerlendirmesidir. Yüksek bir TO iyiye işarettir, çünkü bu, reklamı gören kişilerin yüksek oranda reklamı tıkladığı anlamına gelir, bu da mesajın hedef kitleye ulaştığını ve yanıt aldığını kanıtlar.

Arama Motoru Pazarlamasında, yalnızca kaç kullanıcının sayfanın snippet'ini alakalı bulduğunu göstermekle kalmaz, aynı zamanda sayfa sıralamalarını hesaplamak için önemli bir algoritma öğesidir. Bu nedenle TO, SERP konumunu hem etkiler hem de ondan etkilenir. Ortalama olarak, arama sonuçlarındaki ilk konumun TO'su yaklaşık %30 iken, 2 ve 3 numaralı konumların TO'su %10 ile %20 arasında değişir. Bu, bir arama başlatan kullanıcıların yarısından fazlasının ilk üç sonuçtan birine tıkladığı anlamına gelir.

E-posta Pazarlamasında, TO, kaç müşterinin bir mesajı alıp açtığını, daha sonra onları açılış sayfanıza getiren mesajdaki bir öğeye tıkladığını ölçer. Bu alanda, sektöre ve kampanyanın yapılma şekline bağlı olarak TO'ların nispeten düşük, büyük olasılıkla %5'in altında olmasını bekliyoruz.

A/B testinde, TO, bir açılış sayfasının hangi sürümünün daha verimli olduğunu ve harekete geçtiğini görmek için karşılaştırmalı bir ölçü olarak kullanılır. Örneğin, bir açılış sayfasının kırmızı bir "kaydol" düğmesinin yanı sıra yeşil düğmeli bir sürümünü aynı anda çalıştırabilirsiniz. En yüksek TO'ya sahip düğmenin daha verimli olduğu belirlenir ve sayfanın son hali için tutulur.

Tıklama Oranını hesaplama formülü nedir?

TO = Tıklama sayısı /Gösterim sayısı x 100 (%)