Visitor Analytics
Skip to main content

İnternet Protokolü (IP)

TL;DR

IP adresi, İnternet'e bağlı her cihaz için benzersiz bir çevrimiçi tanımlayıcıdır ve cihazın konumunu ve ağını izlemeye yardımcı olur.

IP nedir?

"IP", "İnternet Protokolü"nün kısaltmasıdır ve "adres", iletişim için İnternet Protokolünükullanan her cihaza atanan benzersiz numarayı ifade eder. İki tür IP vardır:

  • statik IP'ler
  • dinamik IP'ler.

Statik IP'ye sahip olmak, IP adreslerinizin değişmeyeceği ve aynı ağa bağlanırsanız her gün aynı IP'ye sahip olacağınız anlamına gelir.

IP İzlemenin rolü nedir?

Bir IP adresinin rolü, ağ arabirimi tanımlamasıve coğrafi konum hizmetlerinin nerede olduğunuzu doğru bir şekilde tahmin etmesi içindir. Statik IP'ler genellikle işletmeler için bir seçenektir çünkü özel hizmetler (örneğin, web sunucuları veya FTP, barındırma bilgisayar sunucuları) için çok faydalıdırlar.

Bazı ağlar benzersiz olmayabilecek yerel, özel adreslereveya yerel olarak yönetilen adreslereizin verse de, ağ adreslerinin ağ genelinde benzersiz tanımlayıcılarolacak şekilde tasarlandığını unutmayın.

IP anonimleştirme neden önemlidir?

IP anonimleştirme, bir IP adresinin saklanmasını engelleyen bir özellik olup, tüm web sitesi sahiplerinin GDPR, kendi gizlilik politikaları ve yerel veri koruma kurallarıgibi yasal düzenlemelere uymasınayardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin ve 95/46/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran (AB) 2016/679 sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNE göre ( Genel Veri Koruma Yönetmeliği) dikkate alınması gereken birkaç basit kural vardır:

  1. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunması temel bir haktır.
  2. Herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasına hakkı vardır.
  3. Uyruğu veya ikametgahı ne olursa olsun, gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi bakımından korunmasına ilişkin ilke ve kurallar, başta kişisel verilerin korunması hakları olmak üzere temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermelidir.

Bu, önemli bir anahtar bilgi parçasıdır, çünkü bir IP Adresi, Madde 4 (1)'e göre kişisel veriler kapsamına girer. Kimliği belirlenebilir gerçek kişi, özellikle ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı veya fiziksel, fizyolojik, söz konusu gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği;

ve anonimleştirme veya takma adlandırma aşağıdakileri ifade eder:

(5) "takma adlandırma", kişisel verilerin, bu tür ek bilgilerin ayrı tutulması ve teknik incelemeye tabi olması koşuluyla, ek bilgiler kullanılmadan artık belirli bir veri sahibine atfedilemeyecek şekilde işlenmesi anlamına gelir. ve kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlamaya yönelik kurumsal önlemler;

İşte uygulamadaki tüm ziyaretçilerinizin IP'lerini anonimleştirmek için adım adım bir kılavuz:

  1. aoo hesabınıza girişyapın ve Web Sitenizi seçin
  2. Web Sitesi AyarlarınaGit
  3. Ziyaretçilerimi Anonimleştir IP'lerini AÇIKolarak ayarlayın ve Kaydet'e tıklayın

Anonimleştirme seçeneğini etkinleştirdikten sonra, ziyaretçilerinizin IP'lerinden hiçbiri saklanmaz. Not: IP anonimleştirmeyi seçerek hiçbir IP adresi görmezsiniz. Ziyaretçilerinizi IP adresi üzerinden takip etmiyoruz ve bu, verilerinizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir.