Skip to main content

JavaScript

TL; DR

JavaScript, çoğunlukla bir web sitesine dinamik öğeler eklemek için kullanılan popüler bir programlama dilidir.

JavaScript nedir?

JavaScript, esas olarak web sayfalarına dinamik öğeler eklemek için kullanılan bir programlama dilidir. Dinamik öğelere örnek olarak otomasyonlar, animasyonlar, etkileşimli öğeler, trafik sayaçları vb. verilebilir. JavaScript olmadan, web siteleri yalnızca HTMLve CSS'yedayanan statik olurdu. JavaScript genellikle bir web sayfasının HTML koduna gömülürveya HTML'nin <head> bölümünde bağlantılıayrı bir dosyada çalışabilir:

  • Bağlantılı Javascriptörneği: <script src=" /js/assets/example.js" type="text/javascript"></script>

  • Yerleşik (satır içi) Javascriptörneği ( bu örnek, Ziyaretçi Analizinin web sitesi istatistiklerini takip edebilmek için kullandığıkomut dosyasıdır): <script>(function(v,i,s,a){if(!v._visaSettings){ v._visaSettings={};}v._visaSettings["326865a9-6d58-11e8-834c-0242ac120005"]={v:"0.3",s:"326865a9-6d58-11e8-834c-0242ac120005",a:"1 "};_v=i.getElementsByTagName("head")[0];_a=_v;_i=i.createElement("script");_s=_i;_s.defer="erteleme";_s.src=s+ a+v._visaSettings["326865a9-6d58-11e8-834c-0242ac120005"].v;_a.appendChild(_s);})(window,document,"//app-worker.visitor-analytics.io/main" ,".js?s=326865a9-6d58-11e8-834c-0242ac120005&v=")</script>

Neden web siteme JavaScript kodu eklemem isteniyor?

Çoğu zaman, web sitenizi geliştirmek için bir araç kullanırsanız, HTML'nin <head> bölümünde görüntülenmesi için bir JS <script> öğesini panonuza kopyalayıp yapıştırmanızı ister. Aracın sağlayıcısına güveniyorsanız, bu bir sorun olmamalıdır. Bu, web sitenize belirli bir işlev ekleyebilmek için belirtilen hizmetin ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Wix veya Wordpress veya diğerleri gibi bir web oluşturma platformu kullanıyorsanız ve bir uzantı veya eklenti yüklerseniz, genellikle gerekli JavaScript'i web sitenize otomatik olarak ekler. Bazı durumlarda, yine de başlığa bir kodu manuel olarak kopyalayıp yapıştırmanız gerekebilir.

JavaScript sorunları ve çözümleri

Bir web sitesine çok fazla eklenti/uzantı yüklerseniz, başlığa çok sayıda JavaScript kodu ekleyebilirler. Bir web sayfasının <head> bölümünde 60-70'den fazla harici JavaScript dosyasına başvurduğu örnekler vardır. Herhangi bir içerik yüklemeden önce, web tarayıcısı tüm bu kaynakları indirmeye çalışacak ve sayfa yükleme süresini önemli ölçüde yavaşlatacaktır. Bunun için birkaç çözüm vardır, bunlardan biri dinamik görüntü oluşturmasözlüğü girişinde açıklanmıştır.