Visitor Analytics
Skip to main content

Sayfa Sıralaması

TL; DR

PageRank, Google tarafından kendisine başvuran köprülerinmiktarına ve kalitesinedayalı olarak web sayfasının alaka düzeyini belirlemek için kullanılan ilk algoritmalardanbiridir. PageRank Verileriartık web yöneticilerinin görmesine açık değil, ancak bu algoritmanın gelişmiş bir sürümü büyük olasılıkla Google tarafından kullanılmaya devam ediyor.

PageRank (PR) nedir?

PageRank, sayfaları genel etki alanı yetkisineve sayfa yetkisinegöre sıralamak için Google Arama'da kullanılan algoritmalardan biridir. Bu, Google tarafından kullanılan tek algoritma olmasa da, sıralamaların kararlaştırılmasında hala büyük bir alaka düzeyine sahip olduğuna inanılıyor. PageRank, bağlantı analizinedayanır ve bir web sayfasının sahip olduğu geri bağlantılarınmiktarını ve kalitesini hesaba katar. Bu sistemde, bir köprü, PageRank'i otomatik olarak artıran bir destek oyu olarak sayılır. Bu oy aynı zamanda yüksek bir PR'a sahip bir web sitesinden geliyorsa, düşük PageRank'e sahip bir kaynaktan gelen bir köprüden çok daha değerli kabul edilir.

PageRank hala kullanılıyor mu?

Algoritmanın bir sürümü büyük olasılıkla daha büyük Google algoritmasının bir parçasıdır, ancak PageRank bir boşlukta çalışmaz. Algoritma kolayca manipüle edilebildiğinden (örneğin bağlantı çiftlikleri, sahte yönlendirmeler veya diğer siyah şapkateknikleri aracılığıyla), uygunluk için diğer önlemlerle iki katına çıkarılması gerekir. Örneğin, Google, Spam web sayfalarını güvenilir web sitelerinden ayırabilmek için büyük olasılıkla TrustRank'in bir sürümünü kullanır. Diğer algoritmalar arasında, doğal dil sorgularını arayarak ve bağlamı anlayarak alaka düzeyini belirleyen Hummingbird bulunur.

PageRank'in sürümleri, arkasındaki matematiksel model yakın zamanda kamuya açık hale geldiğinden ve patentin süresinin dolması nedeniyle, onu kamu malı haline getirdiğinden, Google dışındaki diğer şirketler tarafından da kullanılmaktadır. Twitter, önerilen profilleri kullanıcılarına göstermek için bir tür PageRank kullanır. PageRank, taramasırasında URL sıralamasıiçin de kullanılabilir. Çok fazla URL olduğundan ve bunlar sürekli değiştiğinden, botların onları tarayacakları sırayı belirlemek için bir ölçüte ihtiyacı vardır. PageRank böyle bir göstergedir.

Ancak, PageRank verileri artık Google Web Yöneticisi Araçları ve Google Araç Çubuğu'nda herkese açık olarak görüntülenmemektedir.