Visitor Analytics
Skip to main content

Sayfa Yetkilisi

TL; DR

Sayfa yetkisi, 0 ile 100 arasında değerler alanve diğer sayfalardan (dahili) aldığı geri bağlantıların(dahili veya harici).

Sayfa Otoritesi nedir ve neden önemlidir?

Sayfa otoritesi, alan otoritesi ile yakından ilişkili bir ölçümdür. Birincisi, tek bir web sayfasının gücünü ölçerken, ikincisi tüm alanı derecelendirmek için aynı metodolojiyi kullanır. Sayfa yetkisi, alaka düzeylerini belirlemek için web sayfalarını değerlendirmek için kullanılır. Sayfa yetkisini etkileyen faktörler, etki alanı yetkisini belirlemek için kullanılanlara benzer:

  • Web sayfasına işaret eden dahili bağlantıların sayısı (aynı web sitesindeki diğer sayfalardan). Bu nedenle sayfalarınızı birbirine bağlamak çok önemlidir.

  • Web sayfasına yönlendiren harici bağlantıların sayısı (diğer web sitelerinden)

  • “Bağlantı alanının genel etki alanı otoritesi” ve “bağlayıcı etki alanının alaka düzeyi” olarak ikiye ayrılabilen, dış bağlantılarla ilişkili etki alanlarının kalitesi

Sayfa içi SEO müdahaleleri sayfa yetkisini etkilemez.

Sayfa yetkisi, bir web sitesindeki hangi sayfaların en önemli olduğunun güçlü bir işaretidir. Çoğu zaman, yerleşik bir web sitesinin ana sayfası, büyük olasılıkla, üzerindeki diğer sayfalardan daha yüksek bir sayfa yetkisine sahip olacaktır. Aynı zamanda diğer sayfalar kendilerine ait çok sayıda backlink alıyorsa ana sayfanın sayfa otoritesine yaklaşabilirler. Yeni web sayfaları genellikle sayfa otoritesi açısından hemen üst sıralarda yer almaz. Etki alanı otoritesi gibi, sayfa otoritesinin de kademeli olarak büyümesi için zamana ihtiyacı vardır. Kanıtlanmış bir güvenilirlik geçmişine sahip daha popüler web sayfalarının bu nedenle, sayfa otoritesi metriğinde daha yüksek puan alma olasılığı daha yüksektir.