Visitor Analytics
Skip to main content

Yatırım Getirisi (ROI)

TL; DR

Yatırım Getirisi (ROI), bir yatırımın etkinliğini değerlendirmeye veya birkaç yatırımın karşılaştırmasına yönelik bir performans metriğidir. Nihai sonuç yüzde veya oran olarak belirtilir.

Yatırım Getirisi (ROI) Hakkında

Yatırım getirisi, kısaltılmış YG, farklı yatırımlarda tahmini karlılığı değerlendiren finansal ölçüdür. ROI'yi hesaplamak herkes için kolay ve küresel olarak anlaşılan bir terim olmasına rağmen, ROI formülü zaman faktörünü dikkate almadığından ve manipülasyona açık olabileceğinden bazı sınırlamalar vardır.

Yatırım Getirisi (ROI) Formülü

ROI formülünün birkaç versiyonu vardır, ancak en yaygın olarak kullanılanı:

ROI = Net Kar /Toplam Yatırım * 100

Örnek: Bir kişi 100.000$ değerinde bir ev satın alır, 20.000$ daha yenilenmesi için yatırım yapar ve daha sonra evi 150.000$'a satar. Bu durumda net kar, satış fiyatı (150.000$) eksi ev yatırımı (100.000$ + 20.000$), yani 30.000$ olacaktır. Toplam yatırım, evin getirildiği fiyat (100.000$) artı tadilat için ödenen para (20.000$), yani 120.000$'dır.

Daha sonra, bu özel durumda ROI formülüne göre: ROI = 30.000 /120.000 *100 ROI = 0,25*100 ROI = %25 Bu örnekteki kişi %25 yatırım getirisi elde etti, ancak belirtilmelidir ki, ROI, negatif bir sayı da olabilir.

Pazarlamada Yatırım Getirisi (ROI)

Pazarlamada, pazarlama kampanyalarının verimliliğini belirlemeye ve karşılaştırmaya yardımcı olduğu için, pazarlama bütçesinin nasıl planlanması gerektiğinin daha iyi anlaşılması için yatırımın geri dönüşü hesaplanır. Pazarlama yatırım getirisi için, oluştururken dikkate alınması gereken farklı faktörler olduğundan yukarıdaki formül geçerli değildir. Pazarlamacılar bağlama bağlı olarak, yatırım getirisini (net gelir, brüt gelir, ortalama satış fiyatı, müşteri yaşam boyu değeri vb.) hesaplamak için nihai formülü hangi unsurların oluşturacağına karar vermelidir.