Visitor Analytics
Skip to main content

Рентабельність інвестицій (ROI)

TL; DR

Рентабельність інвестицій (ROI) – це показник ефективності, призначений для оцінки ефективності інвестицій або для порівняння кількох інвестицій. Кінцевий результат вказується у відсотках або відношенні.

Про рентабельність інвестицій (ROI)

Рентабельність інвестицій, скорочено ROI, — це фінансовий показник, який оцінює прогнозовану прибутковість різних інвестицій. Хоча рентабельність інвестицій легко обчислити для всіх і є загальноприйнятим терміном, для нього є деякі обмеження, оскільки формула рентабельності інвестицій не враховує фактор часу і може бути піддана маніпуляціям.

Формула рентабельності інвестицій (ROI).

Існує кілька версій формули рентабельності інвестицій, але найчастіше використовуються:

ROI = чистий прибуток /загальні інвестиції * 100

Приклад: людина купує будинок вартістю 100 000 доларів, інвестує ще 20 000 доларів США в ремонт, а потім продає будинок за 150 000 доларів. У цьому випадку чистий прибуток становитиме ціна продажу (150 000 $) мінус інвестиції в будинок (100 000 $ + 20 000 $), тобто 30 000 $. Загальна інвестиція – це ціна, з якою був привезений будинок (100 000 доларів США) плюс гроші, сплачені на ремонт (20 000 доларів США), тобто 120 000 доларів.

Тоді відповідно до формули ROI, у цьому конкретному випадку: ROI = 30 000 /120 000 * 100 ROI = 0,25 * 100 ROI = 25% Людина в цьому прикладі отримала 25% прибутку від інвестицій, але слід зазначити, що ROI також може бути від’ємним числом.

Рентабельність інвестицій (ROI) у маркетинг

У маркетингу віддача інвестицій розраховується для кращого розуміння того, як потрібно планувати маркетинговий бюджет, оскільки це допомагає визначити та порівняти ефективність маркетингових кампаній. Для маркетингової рентабельності інвестицій наведена вище формула не застосовується, оскільки під час встановлення потрібно враховувати різні фактори. Маркетологи повинні вирішити залежно від контексту, які елементи в кінцевому підсумку становитимуть остаточну формулу для розрахунку рентабельності інвестицій (чистий дохід, валовий дохід, середня ціна продажу, життєва вартість клієнта тощо).